Το σπανάκι (εγκατάσταση & βασικές καλλιεργητικές φροντίδες)